Jdi na obsah Jdi na menu
 


KBSE (Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě)

= myšlenka celoevropské bezpečnostní konference

- konkrétní návrh konf. předložen r. 1954 SSSR (jednalo se o rozdělení světa po II. svět. válce)

- jednání o konferenci probíhala v letech 1972 - 73

- vlastní multilaterální jednání se uskutečnila v letech 1973 - 75; účastnilo se jich 35 států (většin. státy NATO a Varšavské smlouvy; Evropa + USA, Kanada; bez Albánie)

- 1. 8. 1975 podepsán Helsinský závěrečný akt

- 3 hlavní okruhy doporučení:

- 1. koš: politicko-vojenské aspekty bezpečnosti

- 2. koš: spolupráce v oblastech ekonomiky, živ. prostředí, vědecko-technická spolupráce

- 3. koš: spolupráce v humanitární oblasti (lid. práva, informace, kultura, vzdělávání)

- princip fungování Konference:

- rozhodnutí na základě konsenzu

- výměna názorů, spolupráce

- nový způsob komunikace

- následné konference:

- Bělehrad 1977 - 78; Madrid 1980 - 83; Vídeň 1986 - 89

+ zasedání expertů (kultura, informace, lidská dimenze, bezpečnost a odzbrojení)

- 21. 11. 1990 přijata Charta pro novou Evropu (Paříž)

–> institucionalizace; posilování funkčnosti

–> r. 1995 vznik OBSE přetvořením z KBSE

OBSE (Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě; OSCE - Organization for Security and Cooperation in Europe)

= regionální organizace (vojensko-politická integrace)

- členové: 55 států (USA, Kanada, evropské státy)

- hl. cíle:

- budování plně demokratické společnosti

- prevence lokálních konfliktů

- obnovování stability a míru ve válečných oblastech

- prosazování kolektivní bezpečnosti

- odstraňování rozdílů mezi státy

- orgány:

- Následná schůze = nejvyšší orgán; shromáždění nejvyšších představitelů států (nepravidelné)

- Summit

- Ministerská rada

- Vysoká rada = Ekonomické fórum (1x ročně)

- Stálá rada

- Fórum pro bezpečnostní spolupráci

- instituce:

- Výkonný předseda = řídí OBSE v době, kdy nezasedá Následná schůze nebo Summit; pochází vždy z předsednické země

- Generální tajemník (Vídeň); Sekretariát (Vídeň)

- Úřad pro demokratické instituce a lidská práva (Varšava)

- Vysoký komisař pro národnostní menšiny (Haag)

- OBSE uskutečňuje mise v krizových oblastech Evropy (Bosna a Hercegovina, Makedonie, Kosovo, Chorvatsko, Gruzie) –> pokusy o nastolení demokratických systémů