Jdi na obsah Jdi na menu
 


22) Rada Evropy jako model regionální spolupráce

- Rada Evropy:

= regionální mezivládní organizace

- sídlo: Štrasburk (SV Francie)

- vznik: 1949

- členové: 46 států; 10 zakládajících - Belgie, Dánsko, Francie, Irsko, Itálie, Lucembursko, Nizozemsko, Norsko, Švédsko, Velká Británie; ČR je členem od 1993

- úřední jazyky: angličtina a francouzština; v Parlamentním shromáždění se používají jako pracovní jazyky také němčina, italština a ruština

- cíle:

- ochrana demokracie a lidských práv, kulturní identity evropských národů

- pomoc transformujícím se politickým režimům při přechodu k demokracii

- příprava smluv chránících lidská a sociální práva obyvatel členských států

- podpora vědomí evropské kulturní identity i různorodosti a napomáhání jejich rozvoji

- hledání řešení problémů, kterým čelí evropská společnost (menšiny, xenofobie, netolerance, ochrana životního prostředí, AIDS, drogy, organizovaný zločin apod.)

- pomoc při konsolidaci demokratické stability v Evropě podporou politických, legislativních a ústavních reforem

- Rada Evropy se zabývá všemi hlavními problémy evropské společnosti s výjimkou obrany

- sféry činnosti: lidská práva, hromadné sdělovací prostředky, legislativní spolupráce, sociální a ekonomické otázky, zdravotnictví, výchova a vzdělávání, kultura, národní dědictví, sport, mládež, místní samospráva a spolupráce přesahující hranice, ochrana životního prostředí a územní plánování

- vznik a vývoj Rady Evropy:

- vznik Rady Evropy 1949

- Summit ve Štrasburku 1997

- akční plán k posilování činnosti RE (4 klíčová témata: demokracie a lidská práva, sociální soudržnost, bezpečnost občanů, výchova k demokracii a kulturní odlišnosti)

- Summit ve Varšavě 2005 (16. - 17. 5.)

- k podpisu předloženy 3 nové úmluvy: Úmluva Rady Evropy o předcházení terorismu, Úmluva vztahující se k praní, vyhledávání, zadržování a konfiskaci výnosů ze zločinů a k financování terorismu, Úmluva Rady Evropy k boji proti obchodu s lidskými bytostmi

 

- Rada Evropy uzavřela více než 190 mezivládních úmluv a dohod

- na předních místech jsou:

- Evropská úmluva o lidských právech 1953

- Evropská sociální charta 1961

- Evropský zákoník sociálního zabezpečení 1964

- Úmluva o ochraně lidských práv a svobod

- Evropská kulturní úmluva

- hlavní orgány Rady Evropy:

- Výbor ministrů

= ministři zahraničních věcí všech členských států; předsednictví

- rozhodovací orgán

- Parlamentní shromáždění

= vybraní poslanci národních parlamentů členských států

- poradní orgán

- Kongres místních a regionálních samospráv

= reprezentuje regionální státní správu a samosprávu uvnitř států

- poradní orgán (konzultativní fce)

- země žádající o členství - Arménie, Ázerbájdžán, Bělorusko, Bosna a Hercegovina